עמוד הבית » אופרה חליל הקסם

תגאופרה חליל הקסם

תרבות

חליל הקסם – יומן מסע

מערכה ראשונה: בוקר שישי נראה לעיתים כמו כל יום בשבוע, אך בוקר שישי האחרון היה מעט שונה. מלכת הלילה פינתה זה עתה את מקומה. אחת משלוש מלוותיה עדיין מתמהמהת מעט...