עמוד הבית » טיולים בהפלגות

תגטיולים בהפלגות

תיירות

עונת ההפלגות החלה

"הקראון איריס" אוניית הפאר של 'מנו ספנות' עוגנת בנמל, כאשר על הרציף קידמו אותה בברכה צוות החברה וההנהלה. וזאת לאחר שנתיים של קורונה, בהם נאלץ תחום השייט...