עמוד הבית » רכילות עיסקית

תגרכילות עיסקית

פרשת השבוע

פרשת תזריע

מה בפרשה? הפרשה פותחת חטיבה חדשה העוסקת בדיני טומאה וטהרה של האדם. בחיי האדם ישנם מצבים של טומאה בשל סיבות שונות כפי שנדון בהמשך. באופן כללי יש לציין כי מאחר...