עמוד הבית » מידע על itay katz » עמוד 2

מחברitay katz

פרשת השבוע

פרשת ויקרא

חומש שמות הסתיים ונפתח חומש ויקרא הנקרא: תורת כהנים, שבו מפורטת עבודת הכהנים, שתפקידם לכפר ולטהר את בני ישראל.