עמוד הבית » התערוכה 'מגלים מחדש את אופנת ניו יורק מ1982 עד 1997