עמוד הבית » חיסונים לתינוקות

תגחיסונים לתינוקות

חיים באיזון

וירוסים – חלק ב'

מאז שהחלו חיסונים בהיקפים גדולים בשנות ה-50 של המאה הקודמת חינכו אותנו והטביעו בנו עמוק את האמונה שחלק משמעותי מהמגפות נגרם בגלל וירוסים, ושמה שהציל את האנושות...