עמוד הבית » אסטרולוג רועי לב

תגאסטרולוג רועי לב

חיים באיזון

תחזית ספטמבר 2023

טלה 20/4-21/3 היחס בעבודה השתפר ועכשיו הוא טוב מאוד. בוסים ומעסיקים מבינים אתכם ובאים לקראתכם. פעילות גופנית תהיה מאוד מועילה בתקופה זו. שור 20/5-21/4 פוטנציאל...