עמוד הבית » בדיקת אבהות

תגבדיקת אבהות

משפט

מילכוד 22

״אני חוגג השנה 55 כל החברים שלי בשלב של שיא הקריירה הפריחה המקצועית הכלכלית.הילדים שלהם כבר גדולים,לחלקם אפילו כבר יש נכדים הם יצאו לחופש ואני נכנסתי לכלוב״...