עמוד הבית » גלריית אלטמן

תגגלריית אלטמן

תרבות

URI GELLER FANTASY

לראשונה בישראל, תערוכת יחיד מקיפה בגלריה אלטמן ביפו העתיקה, המציגה לקהל המקומי את יצירתו הענפה של אורי גלר.