עמוד הבית » חופש

תגחופש

חיים באיזון

חופשי זה…?

חג שמח  חג הפסח - חג החירות..
אז מהי בשבילכם חירות – חופש, האם זה להיות חופשי ומאושר או.. חופשי זה לגמרי לבד?
במי ובמה תלוי החופש שלכם?