עמוד הבית » בסלון של נעמה, שינוי תנועה עם המנטורית רוני התשואל