עמוד הבית » העדיפו תוצרת חקלאית ישראלית מקומית

העדיפו תוצרת חקלאית ישראלית מקומית

צילום: pexels
משרד החקלאות יפעל להקדים את כניסת החוק לתוקף לסימון תוצרת ישראלית מקומית כדי לסייע לצרכנים לבחור ישראלי

מנכ"ל משרד החקלאות, אורן לביא: "הבחירה לתמוך בתוצרת מקומית בזמנים קשים אלו מעבירה מסר של סולידריות, מחזקת את החקלאים ואת המשק הישראלי כולו, ומאפשרת השגת רציפות תפקודית וביטחון מזון לכלל אזרחי המדינה. זה הזמן לקנות ישראלי. זה צו השעה. קיימתי שיחות עם מנהלי רשתות השיווק בנושא, וקראתי להם להירתם לנושא. זו קריאת התגייסות להגנה על  החקלאות הישראלית"

הלחימה המתמשכת בשבועות האחרונים הביאה לפגיעה ביכולת היצור של החקלאים הישראלים. עובדים רבים שסייעו לחקלאים בשגרה, לאורך כל שרשרת הייצור והאספקה, אינם יכולים להתייצב לעבודה ופועל יוצא מכך הוא שענפי החקלאות נאבקים על שרידותם. משרד החקלאות קורא לרשתות השיווק, הקמעונאים הפרטיים והצרכנים בישראל לסייע בהצלת החקלאות הישראלית להעדיף תוצרת חקלאית מייצור מקומי. המשרד פונה בבקשה לרשתות השיווק להעדיף תוצרת ישראלית מקומית.

לצד הקריאה לרכוש ולצרוך תוצרת ישראלית, המשרד ינסה להקדים את כניסתו לתוקף של החוק הסימון ארץ מקור של תוצרת חקלאית טרייה הנמכרת בתפזורת, שאמור להיכנס לתוקף בסוף חודש דצמבר. במסגרת החוק, כל עסק יחויב לסמן באופן בולט את ארץ הייצור של התוצרת החקלאית הטרייה שנמכרת בתפזורת, כך שכל צרכן יוכל לדעת בקלות איזו תוצרת היא מייצור מקומי ישראלי ויוכל לחזק את החקלאות המקומית. לפי גורמים במשרד, סקרים שנערכו אישרו כי רוב מוחלט של הצרכנים יעדיפו לרכוש תוצרת ישראלית.

בברכה,