עמוד הבית » יום בטיחות בינלאומית בעבודה

יום בטיחות בינלאומית בעבודה

מימין לשמאל ממ מנכל המוסל דר מיקי וינקל ושר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ צילום דוברות המוס"ל.

כחלק מהמאבק למיגור תופעת התאונות במקומות העבודה ולמען שמירה על בריאות העובד, המוסד לבטיחות ולגיהות ציין את 'יום הבטיחות בעבודה הבינלאומי' במגוון אירועים ברחבי המדינה כשבמוקד התקיימה פעילות ייחודית בכיכר רבין שכללה חלוקת חומר הסברתי, הצבת ניידות הדרכה והתנסות העוברים ושבים באמצעים השונים אשר הוצבו בכיכר.

ניידות ההדרכה מצוידות במערכת ניהול חדשה ומתקדמת , המאפשרת הדרכת עובדים במקום עבודתם באופן אישי במגוון נושאי בטיחות בענפי הבנייה, התעשייה והחקלאות, ובמגוון שפות. באמצעות ניידות ההדרכה, ניתן להגביר את המודעות בקרב העובדים לזיהוי סיכונים בעבודה, להדריך על חשיבותם של כללי הבטיחות ולמניעת סיכונים במגוון תחומים כמו: רעש, חשמל, עבודה בגובה, בטיחות אש, אגרונומיה, חומרים מסוכנים, חומרי הדברה, פיגומים, ציוד מיגון אישי ועוד.

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ: "אנו נמצאים בתקופה מאתגרת עם כ-400 אלף מובטלים שלא יודעים כיצד יפרנסו את משפחתם בעוד כחודש ימים. עוצמתו של כל ארגון טמון בעובדות ובעובדים שלו . שמירה על ההון האנושי היא ערך מרכזי שפעלתי לקדם בכל אחד מהתפקידים הציבוריים שלי, ובוודאי היום כשר הכלכלה והתעשייה. חלק חשוב מהשמירה על ההון האנושי, הוא השמירה על בטיחותם התעסוקתי והאישי של העובדים והעובדות, ולכן, מיום כניסתי לתפקידי דרשתי להחיל את המודל הגרמני בכדי לשמר על בטיחותם התעסוקתי של העובדים. בנוגע לבטיחותם האישי, התרשמתי מפעילות המוסד לבטיחות וגהות בהסברה המקצועית לעובדים, אך על אף מגמת ירידה בשנים האחרונות, בשנת 2020 נהרגו 57 עובדים ונפצעו 8,500. אסור לנו לקבל זאת. אני מברך גם על שיתוף הפעולה עם הציבור המאפשר להם להיות חלק בלתי נפרד מהשמירה על בטיחות בעבודה, ולסייע בהורדת תופעות של עבודה לא בטיחותית.  בסופו של יום כולנו רוצים לחזור הביתה בשלום אל חיק משפחתינו".