עמוד הבית » יום הכיפורים

יום הכיפורים

צילום: pexels
מעשה במלך, שהיה לו בן יחיד אהוב ויקר. מינה לו המלך אפוטרופוס, אדם משכיל וחכם, שיהיה איתו תמיד, ילווה אותו בכל מקום, ילמדו הליכות חיים ויספק לו את כל צרכיו.

אך בן המלך נטה להשתובב, הוא לא הטה אוזן לדבריו, לא אבה ללכת בדרכיו, ובחר בדרך רעה. הממונה סיפר למלך שבנו סר מן הדרך הטובה, והוא ממאן לשמוע בקולו ולעשות כדבריו. קצף המלך על בנו, ומרוב כעסו סרב לראות את פניו. הצטער בן המלך צער רב, וביקש לבוא אל אביו, להתחנן לפניו ולרצות את פניו.

אבל, הממונה נהג עימו בקפידה, וחסם את דרכו אל האב. לא זו בלבד, אלא שדאג לספר באוזני המלך את כל מעללי בנו, כדי להגדיל את כעסו והקפדתו. יום אחד הודיע הממונה לבן המלך, כי יאלץ להיעדר מן העיר למשך יממה. ניצל הבן את היעדרותו ורץ אל אביו, נפל לפני רגליו ובכה, התוודה על כל הרעה שעשה מנעוריו ועד עתה. התנצל, שקדחה בו אש נעורים, התחייב לקבל על עצמו לעזוב את דרכו וללכת בדרך טובים, והתחנן לפני אביו בקול מר: "סלח נא, כפר נא לאשמותי!" מיד נכמרו רחמי האב על בנו, ויקרבהו בימינו, הושיבו על ברכיו, והרעיף עליו את אהבתו.

כל יהודי הוא בן מלך, אהוב וחביב ויקר לאביו שבשמים. והנה הבן היקיר במשך השנה מתפתה ללכת שולל אחר שרירות ליבו הרע, לעשות מעשים שהם נגד רצון אביו שבשמים. והשטן הולך ומקטרג עליו, מזכיר את מעשיו הרעים לפני בורא עולם, ומקשה עליו מאוד לעשות תשובה, להתקרב אל אביו.

אולם יום אחד בשנה – השטן יוצא לפגרה… "השטן" בגימטריה 364, ואילו ימות השנה מונים 356 יום. השטן עושה את עבודתו בנאמנות 364 ימים בשנה, אבל יום אחד, ביום הכיפורים – אין לו רשות לקטרג (יומא כ ע"א).

ההשתחררות הזו מעולו המכביד של השטן, שהוא גם היצר הרע, מורגשת בלבבות. אכן רואים אנו כי ביום הכיפורים, כל לב יהודי 'זז' במשהו, כמעט כל היהודים הולכים לבית הכנסת. אף יהודים רחוקים ביותר מחיי תורה ומצוות, מרגישים ביום זה דחף רוחני להתקרב לבוראם, ולו במשהו קטן. ביום זה יש הארה מיוחדת ושפע רוחני מיוחד, כל אדם מרגיש רצון והשתוקקות להתקרב לקב"ה. בלא ספק ננצל יום זה ונדרוש את ה' ויעתר לנו, באין שטן ובאין פגע רע! (מתוך  ראש השנה ויום הכיפורים בהלכה ובאגדה).

תאריך הלידה שלנו טומן בחובו את המסלול והדרך שהותוותה לאדם לפני שנולד. השם הפרטי טומן בחובו את התכונות שאיתנו הגענו והוא כמו הרכב שאיתו אנו אמורים לצלוח את הדרך. הנומרולוגיה מאפשרת לנו לעלות על הדרך הנכונה לנו ולממש את ייעודינו באופן מלא יותר. חשוב שננצל את תחילת השנה כדי לבחור את הדרך הטובה והנכונה לנו ביותר.

גמר חתימה טובה!

מאת: איתי כץ נומרולוג

הוספת תגובה

הוספת תגובה