עמוד הבית » נומרולוגיה טיפולית

נומרולוגיה טיפולית

צילום יפעת יוגב
מהי נומרולוגיה טיפולית ?

הנומרולוגיה הטיפולית היא שיטת אבחון והכוונה המבוססת על תאריך הלידה ושמו של האדם. השיטה נותנת לאדם בהירות רבה יותר בחייו: מהן החוזקות שאיתן הוא נולד, מהו ייעודו וכיצד נכון עבורו לממש את הפוטנציאל הגלום בו. כשאדם מתחיל להיות מודע למי הוא באמת, ליכולות שלו ולכיוון שעליו ללכת בו הוא מתחיל לקבל כוחות פנימיים להתמודדות מוצלחת יותר בחייו.

כפי שמופיע בפתגם "אין שמחה כהתרת הספקות". כל עוד הספק מכרסם, האדם מהסס בדרך פעולתו, הוא לא ממוקד ובדרך כלל הוא שרוי בעצב, אך ברגע שיש בהירות, האדם אוסף את עצמו, הוא יודע מה הוא רוצה להשיג ובדרך כלל יחוש מיקוד ושמחה. בדיוק כמו שכאשר השמשה הקדמית ברכב מלוכלכת, הנהיגה שלנו יותר איטית והססנית. ברגע שהשמשה נקייה, אנחנו נוסעים בבטחון.

חודש אלול

בספר "ראש השנה ויום הכיפורים בהלכה ובאגדה" מובא:כשהיו עם ישראל בגלות בבל, הם נתנו לכל חודש מחודשי השנה שם בשפה הארמית: תשרי, חשון, כסלו, טבת וכו' – כל חודש לפי מהותו ועניינו.

את החודש האחרון בשנה, הם כינו בשם "אלול". תרגום המילה אלול הוא: "חיפוש, חיטוט, בילוש". כפי שמתרגם אונקלוס על הפסוק (במדבר טו יט): "ויתורו את הארץ" – "ויאללון ית ארעא".

היכן עלינו לבלוש בחודש זה? במה עלינו לחטט ולחפש?

סוחר טוב תמיד חי בחשבון. בסוף כל יום הוא סופר את הפדיון היומי, מידי חודש מחשב הוא את ההוצאות. מוחו מחשב תמיד במה עליו להשקיע יותר ובמה פחות, באלו הוצאות עליו לחסוך ובמה לא, כמה חייבים לו, כמה הוא חייב וכו'. אולם החשבון הגדול ביותר מגיע בסוף השנה, בעת עריכת ה'מאזן השנתי'. ה'מאזן השנתי' נותן מבט כולל ורחב יותר על העסק, זהו הזמן האידיאלי להסיק מסקנות טובות יותר, לשפר ולייעל את העסק בצורה משמעותית. שום סוחר לא יוותר על החשבונות הסוף שנתיים.

כולנו סוחרים!

העולם הזה – הוא יריד ענק, שבו אנו הסוחרים, המחליטים מה לקנות ומה לא, מאלו הפסדים ונזקים צריך להיזהר, במה שווה להשקיע ובמה לא.

"על כן יאמרו המושלים –  בואו חשבון" (במדבר כא כז) – המושלים על יצרם חיים תמיד בחשבון. יהודים יראים ושלמים עושים לעצמם חשבון נפש בכל יום ויום.

אולם החודש האחרון של השנה, חודש אלול – הוא החודש המיוחד לכך ביותר. זהו הזמן לערוך חשבון נפש אמיתי ורחב, לבלוש ולהתבונן היטב בנבכי הלב, ובכך להגיע מוכנים אל יום ראש השנה – יום הדין. כמאמר הפסוק (איכה ג מ): "נחפשה דרכינו ונחקרה – ונשובה עד ה'".

לאחר שערכנו את חשבון הנפש והחלטנו לעשות חישוב מסלול מחדש ניתן להיעזר בנומרולוגיה כדי לדעת כמו סוחרים טובים מה יש לנו במלאי, כמה הוא באמת שווה ואיך להשתמש בו בצורה נבונה ומושכלת שתשפר את הביטחון העצמי שלנו והרגשתנו ותעלה אותנו על הדרך הנכונה והמדויקת לנו ביותר.

מאת: איתי כץ נומרולוג

 

הוספת תגובה

הוספת תגובה