עמוד הבית » ראש השנה ועשרת ימי תשובה

ראש השנה ועשרת ימי תשובה

צילום: pexels
ביום א' בתשרי, יום ראש השנה, דן הקב"ה את כל באי העולם, כל יחיד ויחיד בפני עצמו. במשפט זה נידון האדם על כל מפעליו, אין שכחה לפני שופט כל הארץ, הכל גלוי וידוע לפניו. או אז נפתחים בשמים שלושה ספרים של צדיקים, בינוניים ורשעים, ומודדים בשמים את מאזן הזכויות של כל אחד ואחד, ולפי רוב זכויות או חלילה עוונות, יקבע גורלו של האדם לשנה הקרובה.

חסד עשה אתנו בורא עולם שגילה לנו את זמנו של יום הדין, אומות העולם, אינן יודעות מאומה על היום הזה, ובשבילן הוא כאחד מימות השנה הרגילים. אבל אנחנו עם ישראל שבחר בנו ה' מכל האומות – ריחם עלינו וגילה לנו לטובתנו את משמעותו של היום, כדי שנתכונן ונבוא ליום הדין מוכנים.

מספרים על עורך דין פיקח מאוד, שהיה בקי בכל החוקים והסעיפים של ענייני המשפט. פעם אחת בא אצלו רוצח, שנשפט למאסר עולם, וביקשו שיערער עבורו בבית המשפט העליון. אמר לו העו"ד: "האם לא רצחת?" השיבו הרוצח: " תעיין בכל המסמכים הנמצאים בתיק, ותראה מה הנך יכול לעשות". עיין העו"ד בתיקו של הרוצח, וטען שמצא סתירה בין העדויות, ועוד ערעורים על תהליך המשפט הקודם.

השופטים ישבו כשלוש שעות בדומיה והקשיבו לדבריו. כשנוכחו לראות שהדיון מתארך, פנו לעו"ד ושאלוהו, האם יש לו עוד מה לטעון, והוא השיב שעדיין לא דיבר חצי מדבריו. החליטו השופטים להכריז על הפסקה, ויצאו לשתות משהו, ובאולם בית המשפט נותרו העו"ד והרוצח לבדם. ניצל העו"ד הזדמנות זו ושאל את הרוצח, האם דברתי טוב לפני השופטים? אמר לו הרוצח, כל כך דברת טוב, עד שאפילו שכנעת אותי שלא רצחתי…

כן, כן. זה יכול לקרות רק כאן בעולם הזה – עולם השקר. אך בעולם הבא אין אפשרות לשקר! אמר הקב"ה: "אם יסתר איש במסתרים, ואני לא אראנו נאום ה' ?!" וכן אמרו חז"ל: "דע מה למעלה ממך: עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים! אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך.

צילום: pexels

השופר זועק: קומו! תתעוררו! כי באמת אחת הבעיות הקשות ביותר של האדם היא שקיעה במרוץ החיים השוטף, המונע התבוננות. ועל זה בא קול שופר ומזכיר לנו: שפרו מעשיכם! תתעוררו לפשפש במעשיכם ולשוב אל ה'. (מתוך הספר "ראש השנה ויום הכיפורים בהלכה ובאגדה" ).

הנומרולוגיה מאפשרת לנו להכיר את עצמנו טוב יותר. להבין את יעודנו המרכזי, להכיר ביכולות שבהן בורכנו וכיצד להשתמש בהן כדי לממש את שליחותינו בעולם. בסופו של יום אנו נבחנים לא אם היינו כמו ההוא או כמו ההיא, אלא האם היינו אנחנו, מי שנולדנו להיות.

מאת: איתי כץ נומרולוג

הוספת תגובה

הוספת תגובה