עמוד הבית » בסלון של נעמה רוני התשואל מנטורית רוחנית בשיחה מהו "שדה אנרגטי"