עמוד הבית » אבי ברנע

תגאבי ברנע

תרבות

מילים ואומנות

לקראת חודש הספר העברי תיפתח ביום חמישי 30.5.24 בגלריית בית אמרגד בפתח תקוה תערוכה קבוצתית, שבה משתתפים אומנים ואומניות שהם/ן גם סופרים ומשוררים.