עמוד הבית » זוגיות פתוחה

תגזוגיות פתוחה

זוגיות וסקס

מרצה או רוצה?

עד כמה אנו מרצים במערכת הזוגית שלנו ועד כמה אנו באמת רוצים מבחירה לעשות בה דברים? להיפגש? להתחייב? לנסוע? להקשיב? להתמסר אינטימי? איך נדע באיזה קטגוריה אנחנו...