עמוד הבית » נמרולוגיה כוח אותיות

תגנמרולוגיה כוח אותיות

פרשת השבוע

מקור השפה העברית

כיצד נוצרה והתפתחה שפת הדיבור ? שאלה שרבים וטובים התחבטו בה וניסו לגלותה. כל עוד החוקרים שבויים בתפיסתם שהאדם התפתח בתהליך אבלוציוני מבעל חיים נחות ממנו, הם...