עמוד הבית » פרשת ויקהל

תגפרשת ויקהל

פרשת השבוע

פרשת ויקהל

מה בפרשה? בזמן שמשה היה בהר סיני, הקב"ה ציווה אותו על בניית המשכן. ביום הכיפורים ירד משה עם הלוחות השניים ולמחרת קרא לכל בני ישראל להתאסף יחד כדי לשמוע מפיו את...