עמוד הבית » בלילת השפה ויצירת שפות חדשות

בלילת השפה ויצירת שפות חדשות

צילום: pexels
בבניית מגדל בבל ביקשו בני האדם לבנות מגדל גבוה ולסמל את המרד במלכות שמיים. בתגובה לכך נכתב: "וַיָּפֶץ יְהוָה אֹתָם מִשָּׁם, עַל-פְּנֵי כָל-הָאָרֶץ; וַיַּחְדְּלוּ, לִבְנֹת הָעִיר. עַל-כֵּן קָרָא שְׁמָהּ, בָּבֶל, כִּי-שָׁם בָּלַל יְהוָה, שְׂפַת כָּל-הָאָרֶץ; וּמִשָּׁם הֱפִיצָם יְהוָה, עַל-פְּנֵי כָּל-הָאָרֶץ". (בראשית יא, ח-ט). הקב"ה בלל את שפתם.

על כך כתב רבי אברהם אבן עזרא: "ויש אומרים כי המלמד לאדם דעת שכחם דעת לשונם." כלומר, הקב"ה השכיח מדעתם את שפתם, בהמשך הוסיף כי: " ויש אומרים שנהפך לבם לשנוא זה את זה וכל אחד חידש לשון." כלומר, נוצרה שנאה בין בני האדם, שגרמה לכל קבוצה ליצור שפה חדשה משלה. במהלך הזמן, נשתכחה מדעתם השפה המקורית וכל קבוצה נשארה עם השפה החדשה שלה.

נשאלת השאלה: אם כך, כיצד נשתמרה לשון הקודש?

היחיד שלא השתתף במרד בניית מגדל בבל היה עבר. עבר היה בנו של שלח, שהיה בנו של ארפכשד, שהיה בנו של שם, שהיה בנו של נוח (בראשית יא,י-יד), שניצל עם משפחתו מהמבול. בתלמוד במסכת מגילה טז, ב נכתב כי עבר היה ראש ישיבה, ויעקב שנמלט מעשו למד בישיבתו של עבר.

צילום: pexels

עבר, שהיה צדיק וראש ישיבה, שמר על לשון הקודש והעביר אותה ואת סודותיה לתלמידיו. עבר לימד את אברהם אבינו והעביר לו את לשון הקודש. אברהם אבינו היה מצאצאיו של עבר כפי שמופיע בבראשית יא, טז-כו שם מסופר שעבר הוליד את פלג, שהוליד את רעו, שהוליד את שרוג, שהוליד את נחור, שהוליד את תרח, שהוליד את אברם (לימים שונה שמו ע"י הקב"ה לאברהם).

אברהם אבינו נקרא אברהם העברי ממספר סיבות:

אחת מהן היא שהוא "מבני בניו של עבר".

השנייה היא "כל העולם כולו מעבר אחד, והוא מעבר אחר". כלומר, כל העולם האמין בעבודת אלילים ואילו אברהם אבינו היה היחיד בעולמו שהאמין בקב"ה.

השלישית, כפי שניסחו חז"ל: "שהוא משיח (מלשון משוחח) בלשון עברי".

צילום: pexels

אברהם אבינו העביר את לשון הקודש לדורות הבאים, וכך הפכה שפה זו לשפתם של בני ישראל ולימים לעם ישראל. היא נקראת על שמו של עבר בשם השפה העברית.

הוספת תגובה

הוספת תגובה