עמוד הבית » זכויות תושב חוזר מעל 10 שנים: התקנות וההבדלים בין תושב חוזר רגיל

זכויות תושב חוזר מעל 10 שנים: התקנות וההבדלים בין תושב חוזר רגיל

צילום: Globus-relocation
קיימת תפיסה שגויה נפוצה בקרב תושבים חוזרים לישראל בנוגע לתעודות שמונפקות על ידי משרד הקליטה, ולכן חשוב להבין היטב מהן זכויות תושב חוזר מעל 10 שנים, כדי לדעת מה מצפה לכם עם שובכם לארץ.

מעמד 'תושב חוזר', כהגדרתו בפקודת מס הכנסה, שונה מהותית מההגדרה שהקציבה לשכת הקליטה. הגדרות מובהקות אלו מתורגמות לתנאים ולזכאויות שונות לתושבים חוזרים.

הנקודה שחשוב להבין היא שאישור 'תושב חוזר' שניתן על ידי משרד הקליטה אינו מקנה הטבות מס הצמודות למעמד 'תושב חוזר' של פקודת מס הכנסה. רשות המיסים אינה קשורה לאישור זה לגבי תושבות מס.

כלומר, זכויות תושב חוזר מעל 10 שנים מגיעות רק לאנשים שקיבלו את האישור המתאים

הטבות מס לפי פקודת מס הכנסה זמינות אך ורק למי שקבע רשמית את מעמד התושבות שלו ברשות המיסים. רק עם קבלת אישור תושב חוזר ותיק לפי סעיף לפי סעיף 14 לפקודת מס הכנסה, ניתן לקבל את ההטבות במסגרת זכויות תושב חוזר מעל 10 שנים.

חשוב להדגיש גם שמשרד הקליטה אינו מבדיל בין ההגדרות של 'תושב חוזר' לבין 'תושב חוזר ותיק' כפי שנקבע בפקודה. המונח תושב חוזר רלוונטי אך ורק במסגרת המשפטית המקומית של ישראל. משרד הקליטה מסווג אנשים כ'תושבים חוזרים' בלבד ומבדיל אותם על סמך משך השהות בחו"ל, כדי להציע הטבות שונות בהתאם.

הנה כמה דוגמאות ספציפיות

הכשרה מקצועית, קורסים, אוריינטציה תעסוקתית, ייעוץ עסקי והלוואות ליזמים זמינות אך ורק למי ששהה יותר מחמש שנים בחו"ל לפני שחזר ארצה. יתרה מכך, לתעודה ממשרד הקליטה יש השלכות על רישום בביטוח לאומי וזכאות לזכויות רפואיות דרך קופות החולים, עם פוטנציאל הקלות מכס על יבוא מכולות בנסיבות ספציפיות.

מדינת ישראל מעניקה זכויות תושב חוזר מעל 10 שנים עם הטבות מס נרחבות לתושבים חוזרים לאחר פרק זמן ממושך, עם הבדלים ברורים בין תושבים חוזרים 'רגילים' לתושבים חוזרים 'ותיקים' במסגרת דיני המס הפנימיים שלה.

הטבות אלו הן מהותיות ועיקריות

הזכאות למעמד הנכסף של תושב חוזר ותיק, עם ההטבות הנרחבות הנלוות לו, תלויה בתקופה משמעותית של לפחות 10 שנים שהייה בחו"ל.

יחד עם זאת, חיוני להכיר בכך שהכרה כזו אינה מובטחת בשום אופן. רשות המיסים מבצעת הערכה קפדנית, תוך התחשבות במשתנים וקריטריונים נוספים, לפני הקביעה אם המבקש עומד בקריטריונים של זכויות תושב חוזר מעל 10 שנים.

חשוב להדגיש שהטבות מס אינן מצטברות אוטומטית רק על סמך משך הזמן שהייה מחוץ לישראל

הזכאות מותנית בהגשת בקשה ערוכה בקפידה למחלקת המיסוי הבינלאומי ברשות המיסים, והאישור מונפק רק לאחר בדיקה מדוקדקת והערכה של נסיבות המבקש.

לאור המורכבויות של תהליך זה, כדאי מאוד להיעזר בשירותיו של רואה חשבון מוסמך כדי להתמודד עם המורכבות של הנושא ולמקסם את סיכויי ההצלחה בהשגת מעמד של תושב ותיק.