עמוד הבית » חישוב ומציאת ייעוד האדם

חישוב ומציאת ייעוד האדם

צילום: pexels
ייעוד האדם מתווה לנו דרך מנחה המתארת את סביבת הקיום שלנו ואת השליחות הנשמתית הייחודית לכל אחד מאיתנו. הייעוד נגזר מתאריך הלידה של האדם.

היום נכיר כיצד מחשבים את ייעוד האדם כפי שנגזר מתאריך הלידה בשלושה צעדים קלים ופשוטים.תאריך הלידה מורכב מיום לידה, חודש לידה ושנת לידה. נחשב בנפרד כל אחד מהמרכיבים ולבסוף נסכום את כולם יחד. את התוצאה נצמצם לספרה אחת או למספר מאסטר.כך קיבלנו את ייעוד האדם.

נפרט:

יום לידה

אם אדם נולד ב – 3 לחודש, לצורך החישוב ניקח את הספרה 3.

אם אדם נולד ב –  10 לחודש, נחשב באופן הבא: 1  =  1+0 = 10 . לצורך החישוב ניקח את הספרה 1.

אם אדם נולד ב – 11 לחודש או ב – 22 לחודש, אלו מספרי מאסטר אותם לא מצמצמים.

במקרה שאדם נולד ב – 11 לחודש, לצורך החישוב ניקח את המספר 11.

במקרה שאדם נולד ב – 22 לחודש, לצורך החישוב ניקח את המספר 22.

אם אדם נולד ב –  23 לחודש, נחשב באופן הבא: 5  =  2+3 = 23 . לצורך החישוב ניקח את הספרה 5.

חודש לידה

אם אדם נולד בינואר, לצורך החישוב ניקח את הספרה 1.

אם אדם נולד באוגוסט, לצורך החישוב ניקח את הספרה 8.

אם אדם נולד בדצמבר, נחשב באופן הבא: 3  =  1+2 = 12 . לצורך החישוב ניקח את המספר 3.

אם אדם נולד בחודש נובמבר, זהו מספר 11 שהוא מספר מאסטר ואותו לא מצמצמים. לצורך החישוב ניקח את המספר 11.

שנת לידה

לצורך החישוב נסכום את כל הספרות של שנת הלידה ונצמצם לספרה אחר או למספר מאסטר.

צילום: pexels

לדוגמה:

אם אדם נולד בשנת 1953, נסכום את כל הספרות של תאריך הלידה באופן הבא:

1953 = 1 + 9 + 5 + 3 = 18

סכום הספרות הוא 18 וגם אותו נצמצם לכדי ספרה אחת באופן הבא:

18 = 1 + 8 = 9

לצורך החישוב ניקח את הספרה 9.

ניקח דוגמה נוספת:

אדם שנולד בשנת 1940, נחשב באופן הבא:

1940 = 1 + 9 + 4 + 0 = 14 = 1 + 4 = 5

לצורך החישוב ניקח את הספרה 5.

נסיים בדוגמה עם מספר מאסטר:

אדם שנולד בשנת 1975, נחשב באופן הבא:

1975 = 1 + 9 + 7 + 5 = 22

התוצאה שהתקבלה היא 22 שהוא מספר מאסטר ואותו לא מצמצמים.

לצורך החישוב ניקח את המספר 22.

ולבסוף, מחברים את שלושת המספרים שקיבלנו מיום הלידה, מחודש הלידה ומשנת הלידה לכדי מספר אחד.את התוצאה ממשיכים לכנס לכדי ספרה אחת או למספר מאסטר.

צילום:pexels

דוגמה:

לאדם שנולד בתאריך 3.7.1986 נחשב את מספר הייעוד באופן הבא:

יום לידה – 3

חודש לידה – 7

שנת לידה:

1986 = 1 + 9 + 8 + 6 = 24 = 2 + 4 = 6

עכשיו נחבר את יום הלידה עם חודש הלידה ושנה הלידה ונקבל:

3 + 7 + 6 = 16 = 1 + 6 = 7

זהו!  קיבלנו את ייעוד האדם. במקרה זה ייעוד 7.

את משמעות הייעוד מאחורי המספר נגלה בשבוע הבא…

 

הוספת תגובה

הוספת תגובה