עמוד הבית » איריס כליף – יוֹנַת יָה רוּחִין אַדְמַת חַי הַשָּׁלוֹם

איריס כליף – יוֹנַת יָה רוּחִין אַדְמַת חַי הַשָּׁלוֹם

ציור בשילוב צילום: זהבה נטר
The dove of God spirit of the land-living peace-Iris Calif תַּרְגּוּם לְאִיטַלְקִית מֵאֵת הַמְּשׁוֹרֶרֶת: אנה פייררו -איטליה עִבְרִית וְאַנְגְּלִית הַמְּשׁוֹרֶרֶת: איריס כליף -ישראל

 The dove of God spirit of the land-living peace''

Italian translation from English by the world poet: Anna Ferriero Italy

Hebrew and English by the world poet:  Iris Calif

 Iris Calif, resident of the State of Israel, poet, writer, translator of poetry (to Hebrew), and dancer. Iris is also In charge of all foreign connection for the cultural and literature internet magazine "in direction of the wind", Writer, editor and translator Universal Poetry at "Mokasini" Magazine Culture & Lifestyle Magazine,

Editor and translator in the "World Poetry" section of the literature website "Rooms"

member of the Composers' Association of Hebrew authors and publishers in Israel named “ ACUM

Iris is Award Winner of 2023: The International Best Poets &

POETS: THE JOURNAL OF RENDITION OF INTERNATIONAL POETRY (ITRC)[Multilingual] [China]

The Board of Directors of World Union of Poetry Magazines

November 18, 2023

iris was awarded a diploma from "The Russian Professional Writers Union" and the international magazine "Arina NN", registered in the Ministry of Culture of Russia for her contribution to world culture "International Poetic Community" 2022

She holds an honorary doctorate from the International Forum for Creativity, Humanity and Coexistence, Kingdom of Morocco

Iris is 49 years old: married and mother of three daughters

Her three books were publisher:

In a fascinating (or magic) lane breathes (or blows) Lolita on On 2001

Wild moon on 2017

And The daughter of GOD on 2020.

She is currently working on her fourth book of scripture.

Her poems have been published on radio, television, magazines in Israel and abroad, literary websites, the Internet and newspapers, and have been translated by international poets into Spanish, Bengali, Chinese, Turkish, Nepali, Assamese and Italian.

Her poetry reflects the inner journey of her soul, which looks through love, dreams life, and breathes holy worlds, in the hidden spirit, and is a symbol and expression of her victory over Anorexia, and her choice of choosing life and love with courage.

 אִירִיס כָּלִיף    

סופרת ,משוררת, רקדנית ,מתרגמת ועורכת שירה לעברית, אחראית על קשריי החוץ במגזין האינטרנטי לתרבות בכיוון הרוח, עורכת ומתרגמת שירה אוניברסלית  במגזין לתרבות ולייף סטייל מוקסיני ,עורכת ומתרגמת במדור 'שירה עולמית' באתר הספרות 'חדרים'. חברה באגודת הסופרים העבריים בישראל ובאקו"ם. איריס היא זוכת פרס המשורר הבינלאומי הטוב ביותר לשנת 2023 מטעם המרכז לחקר תרבות ושירה ITRC ]סין] מהדורה מעורבת של מגזין תרגום שירה בינלאומי של מועצת איחוד הפיוט העולמי נובמבר 2023 ,

בעלת דיפלומה מאיגוד הסופרים המקצועי הרוסי והמגזין הבינלאומי ארינה NN הרשום במשרד התרבות של רוסיה על תרומתה לתרבות העולם "קהילה פואטית בינלאומית" 2022  ובעלת תואר ד"ר לשם כבוד מהפורום הבינלאומי ליצירתיות, אנושיות ודו קיום ממלכת מרוקו. ראו אור שלושת ספריה -"בשביל קסום נושפת לוליטה"/ 2001."ירח בר"/ 2017 ."בת אלוהים"/ 2020  עובדת על ספרה הרביעי שבכתובים . . שיריה פורסמו והוקראו ברדיו, בטלוויזיה, בכתבי עת ,באנתולוגיות בארץ ובחו"ל, באתרים ספרותיים, באינטרנט, הוצגו בתערוכות בישראל ,מגזינים ועיתונים ותורגמו ע"י משוררים בינלאומיים לספרדית, בנגלית ,נפאלית, סינית, טורקית, אסמית ואיטלקית .שירתה משקפת את מסעה הפנימי של נפשה המביטה אהבה, החולמת חיים והמנשמת מחול עולמות קודש  בריאה ונסתר ומהווה סמל וביטוי לניצחונה על מחלת האנורקסיה ובחירתה באומץ של חיים ואהבה.

 

אַדְמַת שָׁמַיִם עוֹלָמוֹת שִׁירָתִי וּמַסַּע רוּחַ נֶצַח עוֹלָמִים שֶׁל מַלְכוּת קֹדֶשׁ רָזַי חַיִּים  "וַיְהִי אֵל קוֹל יְאוֹר מַּלְאָכִים נּוֹשֵׂא גּוּפִי"

שֵׁרַתִּי בְּלֵב נִשְׁמַת רָקִיעֵי אַדְמַת שִׁירַת אוֹרִין הִלַּת  הָרוּחַ ,בְּנֶפֶשׁ עוֹלָמִי עוֹלָמִים עוֹלָמוֹת נִשְׁמָתִי הַבְּרוּאָה, הַכּוֹרַעַת, הַמֵרוֹקֶדֶת וְהַמְּפַלֶּלֶת טֶבַע אֱלֹהַי חַיִּים וּמַמְחִישָׁה אֶת הַכְּמִיהוֹת שֶׁלִּי לְמַסַּע עוֹלְמוֹת  הָרוּחַ ,הָאַהֲבָה ,הַחְיִין ,הַקֹּדֶשׁ וְהַנִּסְתָּר מֵעָמֹק בְּעֵרַת סַעַר הַתְּשׁוּקָה ,הָאוֹר ,הַכְּאֵב, הַשֶּׁבֶר ,הַבְּדִידוּת ,הַפַּחַד ,הַתִּקְוָה, הַזַּכּוֹת ,הַנָּשִׁיּוֹת הָאִמָּהִיּוֹת וְהַיַּלְדָּה הַנִּצְחִית הַמְּנֻשָּׁמִת בִּי נֶצַח עוֹלָמִים שֶׁל קֹדֶשׁ רָזַי חַיִּים וּבְקוֹל מְחוֹל נֶפֶשׁ אִירוּס בַּת חַיִּים

איריס כליף

צילום: פרטי

   The dove of God spirit of the land-living peace by; Iris calif

And the rain will drip strewn with the blood of a human being that was created from the Roots of his quarry field to the Promised Land

And the sun gaze to the Eternity world of the breathing spirit, a root of rain, of a human living

And they shall come to the mystery, the abode, of  the gates of  Garden heaven,

And the angels of God shall ascend breaths upon them,

And the mountain of Sinai shall rise and flare with tempestuous flame,

And the fire of war shall break forth violently.

In Canaan, Eve of God, Lord of the heaven worlds,

God looked upon, our Father in Heaven, Master of all deeds, God of the worlds,

And shall send the dove of death upon the land of the patriarchs,

The land of Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Joshua, Joseph, Saul, and David,

The land of Sarah, Rachel, Leah, and Rebecca,

A holy land a foundation stone,

A land of splendor,

A land of essence

The destined land,

A land of Virtue

A land of nature creation dripping milk and honey.

And there shall be a shadow of death upon the heights ; field in the land of   Zion, upon The Face of the abysmal land,

And on that day, 7.10.2023, in the morning's glow of creation's Sabbath kingdom,

Tears of death upon the house of Israel's Sabbath rivers, the Sabbath of weeping of Death,

And the sons of death shall invade the land of splendor, sons of evil spirit, sons of Wickedness, sons of darkness, Sons of sins.

And they shall flank and destroy, all the halo of creation's all the Humanity of the Loving Spirit voice, and all the living in the seasons Soul  heart of the human

And they shall march to the voice of the God of Halo, the soul of the Jewish spirit,

And they shall slaughter and commit their atrocities,

And tcruel evil wickedness shall crouching   in their beastl  human form

And I, the Iris,

Daughter of brave Yaakov

Daughter of human and  Eve,

Daughter of Israel Zion,

Daughter of Love

Daughter of the prophets,

Daughter of Peace

Daughter of the desert,

Daughter of the sun,

 Daughter of the halo

 Daughter of Heaven

Daughter of the moon,

Daughter of the stars,

Daughter of the Land

Daughter of the rain,

Daughter of the wheat,

Daughter of the night,

Daughter of the breastplate,

Daughter of the Priests of Eternals Worlds

 Daughter of life

Daughter of God

I gaze upon the blood of my tears

To the heavens holy face of God,

And I will pray ;

To the living God of my supplication

To the living God of my dream

To the living God of my soul,

To the living God of my body,

To the Living God of my heart,

To the living God of  the eternity of my oath,

To the dove of God spirits of the eternal land of peace living.

תעודת הוקרה של הפורום הבינלאומי ליצירתיות ואנושיות מטעם ממלכת מרוקו  על תרומתה של המשוררת איריס כליף בתחום התרבות, האומנות, האנושיות והפצת השלום.
Certificate of Appreciation of the International Forum for Creativity and Humanity On behalf of the Kingdom of Morocco for the contribution of the poet Iris Calif in the field of culture, human arts and the dissemination of the peace

 

ציור בשילוב צילום: זהבה נטר

'All rights reserved to the poet iris calif '

  LA COLOMBA DI DIO – SPIRITO DELLA PACE TERRESTRE IRIS CALIF

E la pioggia gocciolerà cosparsa del sangue di un essere umano che è stato creato dalle Radici del suo campo di cava fino alla Terra Promessa

E il sole guarda al mondo dell'Eternità dello spirito che respira, una radice di pioggia, di una vita umana

E arriveranno al mistero, alla dimora, delle porte del Paradiso del Giardino,

E gli angeli di Dio alimenteranno su di loro,

E il monte del Sinai si alzerà e divamperà di fiamma tempestosa,

E il fuoco della guerra scoppierà violentemente.

In Canaan, Eva di Dio, Signore dei mondi celesti,

Dio ha guardato, nostro Padre nei cieli, Maestro di tutte le azioni, Dio dei mondi,

E manderà la colomba della morte sulla terra dei patriarchi,

La terra di Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Giosuè, Giuseppe, Saul e Davide,

La terra di Sarah, Rachel, Leah e Rebecca,

Una terra santa come prima pietra,

Una terra di splendore,

Una terra di essenza

La terra destinate,

Una terra di virtù

Una terra creata dalla natura che gronda latte e miele.

E ci sarà un'ombra di morte sulle alture; campo nella terra di Sion, sul volto della terra abissale,

E in quel giorno, 7 ottobre 2023, nello splendore mattutino del regno del Sabato della creazione,

Lacrime di morte sulla casa dei fiumi del Sabato d'Israele, il Sabato del pianto di Morte,

E i figli della morte invaderanno la terra dello splendore, figli dello spirito maligno, figli della malvagità, figli delle tenebre, figli dei peccati.

Ed essi fiancheggeranno e distruggeranno, tutta l'aureola della creazione, tutta la voce dell'Umanità dello Spirito Amorevole, e tutto ciò che vive nelle stagioni, il cuore dell'Anima dell'umano

E marceranno alla voce del Dio dell'Aureola, l'anima dello spirito ebraico,

E massacreranno e commetteranno le loro atrocità,

E la malvagità crudele e malvagia si accovaccerà nella loro forma umana bestiale

E io, l'Iris,

Figlia del coraggioso Yaakov

Figlia dell'uomo e di Eva,

Figlia d'Israele Sion,

Figlia dell'Amore

Figlia dei profeti,

Figlia della Pace

Figlia del deserto,

Figlia del sole,

Figlia dell'aureola

Figlia del Cielo

Figlia della luna,

Figlia delle stelle,

Figlia della Terra

Figlia della pioggia,

Figlia del grano,

Figlia della note,

Figlia della corazza,

Figlia dei Sacerdoti dei Mondi Eterni

Figlia della vita

Figlia di Dio

Guardo il sangue delle mie lacrime

Al santo volto di Dio in Cielo,

E pregherò;

Al Dio vivente della mia supplica

Al Dio vivente del mio sogno

Al Dio vivente della mia anima,

Al Dio vivente del mio corpo,

Al Dio vivente del mio cuore,

Al Dio vivente dell'eternità del mio giuramento,

Alla colomba di Dio, spiriti della terra eterna della pace vivente.

ציור בשילוב צילום: זהבה נטר

 

 יוֹנַת יָה רוּחִין אַדְמַת חַי הַשָּׁלוֹם / איריס כליף

וַיָזוּב הַיּוֹרֶה הַזָּרוּעַ בְּדָם יְצִיר נִבְרָא שָׂדֶה  כּוּר מַחְצַבְתּוֹ לָאָרֶץ הַמְּבֻטַּחַת

וַתִשְׁקֹף הַשֶּׁמֶשׁ לְחֶלֶד הָרוּחַ הַמְּנַשֶּׁמֶת שֹׁרֶשׁ מָטָר אָדָם חַיִּים

וַיָסוּרוּ הֵם  אֶל רָזַי מַאֲהָל שְׁעָרַי גַּן הָעֵדֶן

וַיַעֲלוּ בָּהֶם נְשִׁימוֹת מַלְאָכַי עֶלְיוֹן

וַיִגְעַשׁ הַר מָרוֹם   נוּר סִינַי סָעֲרוּ

וַתִפְרֹץ  אֲלֻמַּת אֵשׁ הַמִּלְחָמָה

בִּכְנַעַן גַּן עֵדֶן חַוָּה יָה עוֹלָמִים

וַיְבֶט  הַנּוֹתֵן לַיַּעַף כּוֹחַ  אֲדוֹשֵׁם  הַמֵּנִיעַ הָרִאשׁוֹן   אֵל  עוֹלָמֵי עוֹלָמוֹת

וָיִשָּׁלַח יוֹנַת מָוֶת בְּאֶרֶץ אָבוֹת

אֶרֶץ אַבְרָהָם  יִצְחָק  יַעֲקֹב מֹשֶׁה  יְהוֹשֻׁעַ  יוֹסֵף  שָׁאוּל וְדָוִיד

אֶרֶץ  שָׂרָה  רָחֵל  לֵאָה וְרִבְקָה

אֶרֶץ קֹדֶשׁ אֶבֶן יְסוֹד

אֶרֶץ צִבְיוֹן

הָאָרֶץ הַיְּעוּדָה

אֶרֶץ סְגֻלָּה

אֶרֶץ אֶרֶץ שֶׁל טֶבַע בְּרִיאָה זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ

וַיְהִי צַלְמָוֶת נִיר צִיּוֹן עַל פְּנֵי מֵעַל אֶרֶץ תְּהוֹם

וּבְיוֹם הַהוּא בְּ-7.10.2023 בְּזָהוּר בֹּקֶר בָּרוֹא שַׁבְּתָא מַלְכוּתָא

דּוֹמַעַת מִיתָה עַל בֵּית נְהָרוֹת שַׁבָּת יִשְׂרָאֵל   בְּכִיּוֹת שַׁבְּתָא הַמָּוֶת

וַיִתְפַּלְּשׁוּ לְאֶרֶץ הַצְּבִי  בְּנֵי הַמָּוֶת  בְּנֵי הָרוּחַ הָרָעָה  בְּנֵי רִשְׁעָה  בְּנֵי חֹשֶׁךְ  בְּנֵי הַזָּדוֹן הַחֵטְא

וַיִכְתְּרוּ וַיֵחָרְבוּ בָּה כֹּל יְצִיר נִבְרָא קוֹל וכֹּל עוֹנוֹת חַי בְּגוּף וְלֵב אֱנוֹשׁ

וַיָסוּרוּ אֶל קוֹל יָה אוֹר נֶפֶשׁ הָרוּחַ הַיְּהוּדִית

וַיִרְצְחוּ וַיִפְשְׁעוּ  אַכְזָרִיּוּתָם

וַיִכְרְעוּ בָּהּ רֶשַׁע בַּהֲמִיּוּת אָדָם

וַאָנֹכִי הָאִירוּסא

בַּת אֲבִיר יַעֲקֹב

בַּת אָדָם וְחַוָּה

בַּת יִשְׂרָאֵל צִיּוֹן

בַּת הַאַהֲבָה

בַּת הַנְבִיאִים

בַּת הַשָּׁלוֹם

בַּת הַמִּדְבָּר

בַּת הַשֶּׁמֶשׁ

בַּת הַנֹּגַהּ

בַּת הַשָּׁמַיִם

בַּת הַיָּרֵחַ

בַּת הַכּוֹכָבִים

בַּת הַגֶּשֶׁם

בַּת הַחִטָּה

בַּת הַלַּיִל

בַּת הַחֹשֶׁן

בַּת כּוֹהֲנֵי עוֹלָמִים עוֹלָמוֹת

בַּת שׁוֹפְרֵי חַיִּים

בַּת הָאֱלוֹהִים

אַבִּיט דָּם דִּמְעוֹתַי

לְשָׁמֶיהָ פְּנֵי קֹדֶשׁ יָה הָאֱלוֹהִים

וַאֶפְצֹר

חַי יָה תְּחִנָּתִי

חַי יָה הַזִּיוָנִי

חַי יָה נִשְׁמָתִי

חַי יָה זִיוָנִי

חַי יָה גּוּפִי

חַי יָה לִבִּי

חַי יָה עַד שֶׁבּוּעָתִי

אֶל יוֹנַת יָה רוּחִין נֶצַח אַדְמַת חַי הַשָּׁלוֹם  

       'כל הזכויות שמורות למשוררת'

 השיר יוֹנַת יָה רוּחִין אַדְמַת חַי הַשָּׁלוֹם בגירסה העברית מוצג בכתב העת , הערכי והמופתי לתרבות ספרות, אומנות  שירה ופרוזה –'המסדרון ', גיליון  18 בנושא המלחמה. עורך ומיסד כתב העת: המשורר, הסופר ,האמן העורך ומו"ל הוצאת חדרים יאיר בן חיים

  ANNA FERRIERO, ITALY

Anna Ferriero, Italian poet, WNWU member 2019, honorary doctorate 2020, IFCH member 2022, International Ambassador of Peace 2023 (India, Bangladesh), Naji Naaman Literary Prize 2020. She is the editor of two collections of poems: MAGIA D'AMORE (collection of poems – 2015 LER), PUNTO, Oltre l'Orizzonte (collection of poems Albatros IlFilo 2016), LA CRYPTA DEI DESDIERI (narrative 2016 – Vitale Edizioni), OMBRE ALLO SPECCHIO (narrative 2016 – Vitale Edizioni). Her poems have been translated into many languages ​​(the most recent being Hebrew). She has won many national and international awards and recognitions. She is in Italy Journalistic Grand Prize for Social Merit 2023 (Between words and infinity). She is a translator, reviewer, editor of articles, literary collaborator of various national and international newspapers. Her permanent works are: AZAHAR (Spain) and GUNCEL SANAT (Turkey) where she is also the representative of Italy in Turkey

אנה פריירו, צילום: באדיבות איריס כליף

אנה פריירו, איטליה

אנה פריירו, משוררת איטלקייה, חברת WNWU 2019, בעלת דוקטורט לשם כבוד 2020, חברת IFCH 2022, שגרירה בינלאומית לשלום 2023 (הודו, בנגלדש),פרס נאג'י נעמן (Naji Naaman Literary ) לספרות 2020.

היא העורכת של שני קובצי שירים:

MAGIA D'AMORE (אוסף שירים – 2015 LER), פונטו, Oltre l'Orizzonte (אוסף שירים Albatros IlFilo 2016), LA CRYPTA DEI DESDIERI (נרטיב 2016 – Vitale Edizioni), OMBRE ALLO SPECCHIO (נרטיב 2016 – Vitale Edizioni). שיריה תורגמו לשפות רבות (האחרונה שבהן עברית).

היא זכתה בפרסים והוקרה לאומיים ובינלאומיים רבים. היא זכתה בפרס העיתונאית הגדולה להצטיינות חברתית באיטליה 2023 (בין מילים לאינסוף). היא מתרגמת, מבקרת, עורכת מאמרים, משתפת פעולה ספרותית של עיתונים לאומיים ובינלאומיים שונים. עבודותיה הקבועות הן: AZAHAR (ספרד) ו-GUNCEL SANAT (טורקיה), שם היא גם נציגת איטליה בטורקיה.

 

תעודת הוקרה של הפורום הבינלאומי ליצירתיות ואנושיות מטעם ממלכת מרוקו על תרומתה של המשוררת אנה פייררו בתחום התרבות, האומנות, האנושיות והפצת השלום.
Certificate of Appreciation of the International Forum for Creativity and Humanity On behalf of the Kingdom of Morocco for the contribution of the poet Anna Ferriero in the field of culture, human arts and the dissemination of peace

 

הוספת תגובה

הוספת תגובה