עמוד הבית » The dove of God spirit of the land-living peace

The dove of God spirit of the land-living peace

צילום: בשילוב זהבה נטר
The Human universal Flower Iris, of the Worlds of Peace

  •   Hebrew and English by the poet: iris calif

Translated into Chinese Language by the World poet: Dr. Zhang Dan

 יוֹנַת יָה רוּחִין אַדְמַת חַי הַשָּׁלוֹם  ,אִירוּס פֶּרַח אָדָם עוֹלָמֵי שָׁלוֹם

                              בַּת אֱלוֹהִים

 שִׁירִים בְּעִבְרִית וְאַנְגְּלִית מֵאֵת הַמְּשׁוֹרֶרֶת: איריס כליף

תַּרְגּוּם מֵאַנְגְּלִית לְסִינִית ד"ר גַ'אנְג גֵּ'י

     Iris Calif, resident of the State of Israel, poet, writer, translator of poetry (to Hebrew), and dancer. Iris is also In charge of all foreign connection for the cultural and literature internet magazine "in direction of the wind", Writer, editor and translator Universal Poetry at "Mokasini" Magazine Culture & Lifestyle Magazine,

Editor and translator in the "World Poetry" section of the literature website "Rooms"

member of the Composers' Association of Hebrew authors and publishers in Israel named “ ACUM

iris was awarded a diploma from "The Russian Professional Writers Union" and the international magazine "Arina NN", registered in the Ministry of Culture of Russia for her contribution to world culture "International Poetic Community" 2022

She holds an honorary doctorate from the International Forum for Creativity, Humanity and Coexistence, Kingdom of Morocco

Iris is 49 years old: married and mother of three daughters

Her three books were publisher:

In a fascinating (or magic) lane breathes (or blows) Lolita on On 2001

Wild moon on 2017

And The daughter of GOD on 2020.

She is currently working on her fourth book of scripture.

Her poems have been published on radio, television, magazines in Israel and abroad, literary websites, the Internet and newspapers, and have been translated by international poets into Spanish, Bengali, Chinese, Turkish, Nepali, Assamese and Italian.

Her poetry reflects the inner journey of her soul, which looks through love, dreams life, and breathes holy worlds, in the hidden spirit, and is a symbol and expression of her victory over Anorexia, and her choice of choosing life and love with courage

ציור וצילום: זהבה נטר

 איריס כליף סופרת ,משוררת, רקדנית ,מתרגמת ועורכת שירה לעברית, אחראית על קשריי החוץ במגזין האינטרנטי לתרבות בכיוון הרוח , כתבת, עורכת ומתרגמת שירה אוניברסלית  במגזין לתרבות ולייף סטייל מוקסיני, עורכת ומתרגמת במדור 'שירה עולמית' באתר הספרות 'חדרים'. חברה באגודת הסופרים העבריים בישראל ובאקו"ם. הוענקה לאיריס דיפלומה מאיגוד הסופרים המקצועי הרוסי והמגזין הבינלאומי ארינה NN הרשום במשרד התרבות של רוסיה על תרומתה לתרבות העולם  "קהילה פואטית בינלאומית" 2022   והיא בעלת תואר ד"ר לשם כבוד מהפורום הבינלאומי ליצירתיות, אנושיות ודו קיום ממלכת מרוקו. ראו אור שלושת ספריה -"בשביל קסום נושפת לוליטה"/ 2001."ירח בר"/ 2017 ."בת אלוהים"/ 2020  עובדת על ספרה הרביעי שבכתובים . אחד ממאפייניה הייחודים הוא חידושי הלשון הרבים בשירתה ונגיעות בנשימות רוחניות של עולמות עליונים בקודש נסתר. שיריה פורסמו והוקראו ברדיו, בטלוויזיה, בכתבי עת ,באנתולוגיות בארץ ובחו"ל, באתרים ספרותיים, באינטרנט, הוצגו בתערוכות רבות בישראל ,מגזינים ועיתונים וקבלו שבחים ממבקרי שירה רבים ותורגמו ע"י משוררים בינלאומיים לספרדית, בנגלית ,נפאלית, סינית, טורקית, אסמית ואיטלקית .שירתה משקפת את מסעה הפנימי של נפשה המביטה אהבה, החולמת חיים והמנשמת מחול עולמות קודש  בריאה ונסתר ומהווה סמל וביטוי לניצחונה על מחלת האנורקסיה ובחירתה באומץ של חיים ואהבה.

作者简介

爱丽丝·哈里发,以色列人,女诗人、作家、诗歌翻译家(希伯来语)和舞蹈家。爱丽丝兼任文化文学网络杂志《风向》的对外联络人、《莫卡西尼》文化与生活杂志的撰稿人、文学网站《房间》“世界诗歌”栏目的编辑和翻译。她是以色列希伯来作家与出版商作曲家协会“ACUM”的成员。因其2022 年在“国际诗歌社区”对世界文化的贡献,爱丽丝获得了“俄罗斯职业作家联盟”和国际杂志“Arina NN”颁发的证书,并在俄罗斯文化部注册。她还拥有摩洛哥王国创意、人性与共存国际论坛颁发的荣誉博士学位。爱丽丝今年49岁,已婚,是三个女儿的母亲。她出版了三本书:

《洛丽塔在一条迷人的(或神奇的)小路上呼吸(或吹气)》(2001年);《狂野之月》(2017年);《上帝之女》(2020年)。

她目前正在撰写她的第四本书。她的诗作发表于以色列国内外的广播、电视、杂志、文学网站、网络和报纸,并被翻译成西班牙语、孟加拉语、汉语、土耳其语、尼泊尔语、阿萨姆语和意大利语等。

她的诗歌反映了她的灵魂的内在旅程,在隐秘的心灵中,透过爱,梦想生活,呼吸神圣的世界,是她战胜厌食症、勇于选择生活和爱情的象征和表达。

ציור וצילום: זהבה נטר

The dove of God spirit of the land-living peace / Iris Calif

And the rain will drip strewn with the blood of a human being that was created from the Roots of his quarry field to the Promised Land

And the sun gaze to the Eternity world of the breathing spirit, a root of rain, of a human living

And they shall come to the mystery, the abode, of the gates of Garden heaven,

And the angels of God shall ascend breaths upon them,

And the mountain of Sinai shall rise and flare with tempestuous flame,

And the fire of war shall break forth violently.

In Canaan, Eve of God, Lord of the heaven worlds,

God looked upon, our Father in Heaven, Master of all deeds, God of the worlds,

And shall send the dove of death upon the land of the patriarchs,

The land of Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Joshua, Joseph, Saul, and David,

The land of Sarah, Rachel, Leah, and Rebecca,

A holy land a foundation stone,

A land of splendor,

A land of essence

The destined land,

A land of Virtue

A land of nature creation dripping milk and honey.

And there shall be a shadow of death upon the heights; field in the land of Zion, upon The Face of the abysmal land,

And on that day, 7.10.2023, in the morning’s glow of creation’s Sabbath kingdom,

Tears of death upon the house of Israel’s Sabbath rivers, the Sabbath of weeping of Death,

And the sons of death shall invade the land of splendor, sons of evil spirit, sons of Wickedness, sons of darkness, Sons of sins.

And they shall flank and destroy, all the halo of creation’s all the Humanity of the Loving Spirit voice, and all the living in the seasons Soul heart of the human

And they shall march to the voice of the God of Halo, the soul of the Jewish spirit,

And they shall slaughter and commit their atrocities,

And cruel evil wickedness shall crouching in their beastly human form

And I, the Iris,

Daughter of brave Yaakov

Daughter of human and Eve,

Daughter of Israel Zion,

Daughter of Love

Daughter of the prophets,

Daughter of Peace

Daughter of the desert,

Daughter of the sun,

Daughter of the halo

Daughter of Heaven

Daughter of the moon,

Daughter of the stars,

Daughter of the Land

Daughter of the rain,

Daughter of the wheat,

Daughter of the night,

Daughter of the breastplate,

Daughter of the Priests of Eternals Worlds

Daughter of life

Daughter of God

I gaze upon the blood of my tears

To the heavens holy face of God,

And I will pray;

To the living God of my supplication

To the living God of my dream

To the living God of my soul,

To the living God of my body,

To the Living God of my heart,

To the living God of the eternity of my oath,

To the dove of God spirits of the eternal land of peace living.

'All the rights reserved to the author'

爱丽丝·哈里发[以色列]

上帝之鸽乃大地之魂——和平永生

宰,

上帝俯视着,我们的天父,万物的主宰,万界之神,

并将死亡之鸽降临在先祖之地,

亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西、约书亚、约瑟、扫罗和大卫的国度,

撒拉、拉结、利亚、利百加之地,

圣地之基石

荣耀之地

精华之然而雨水混合着人类的鲜血洒落,从采石场的根部抵达应许之地

太阳凝视着永恒世界的呼吸之灵、雨水之根、生命之根

他们将来到天堂花园之门,神秘的居所,

而上帝的使者将托生他们,

西奈山必升起暴烈的火焰,

战火将猛烈燃烧。

在迦南,上帝的夏娃,天界的主

命定之地,

美德之地

这是一片大自然创造的流淌着牛奶和蜂蜜的土地。

死亡的阴影笼罩着高地;在锡安之野,在深渊之地,

在那一天,2023 年10月7日,在造物主安息日王国的晨光中,

死亡之泪流淌在以色列安息日之河上,这是死神哭泣的安息日,

死亡之子、邪灵之子、邪恶之子、黑暗之子、罪孽之子侵入荣耀之地。

他们将包抄并摧毁所有造物的光环,所有仁爱之灵的声音,以及所有生活在四季中的灵魂之心。

他们将追随光环之神的声音,此乃犹太精神的灵魂,

他们必杀戮,犯下暴行,

残忍的邪恶将以兽性的人形匍匐在地

而我,彩虹女神(爱丽丝)

勇敢的雅各布之女

人类与夏娃之女

以色列锡安之女

爱之女

先知之女

和平之女

沙漠之女

太阳之女

光环之女

天堂之女

月亮之女

星星之女

大地之女

雨水之女

小麦之女

暗夜之女

胸甲之女

永恒世界的祭司之女

生命之女

上帝之女

我凝视着我的血泪

仰望上帝圣洁的脸庞,

我要祈祷;

敬我祈求的永生之神

敬我梦中的永生之神

敬我灵魂中的永生之神

敬我身体里的永生之神

敬我心中的永生之神

敬我誓言中的永生之神,

愿上帝之鸽,在灵魂的净土之上恒久翱翔。

יוֹנַת יָה רוּחִין אַדְמַת חַי הַשָּׁלוֹם  / איריס כליף

וַיָזוּב הַיּוֹרֶה הַזָּרוּעַ בְּדָם יְצִיר נִבְרָא שָׂדֶה  כּוּר מַחְצַבְתּוֹ לָאָרֶץ הַמְּבֻטַּחַת

וַתִשְׁקֹף הַשֶּׁמֶשׁ לְחֶלֶד הָרוּחַ הַמְּנַשֶּׁמֶת שֹׁרֶשׁ מָטָר אָדָם חַיִּים

וַיָסוּרוּ הֵם  אֶל רָזַי מַאֲהָל שְׁעָרַי גַּן הָעֵדֶן

וַיַעֲלוּ בָּהֶם נְשִׁימוֹת מַלְאָכַי עֶלְיוֹן

וַיִגְעַשׁ הַר מָרוֹם   נוּר סִינַי סָעֲרוּ

וַתִפְרֹץ  אֲלֻמַּת אֵשׁ הַמִּלְחָמָה

בִּכְנַעַן גַּן עֵדֶן חַוָּה יָה עוֹלָמִים

וַיְבֶט  הַנּוֹתֵן לַיַּעַף כּוֹחַ  אֲדוֹשֵׁם  הַמֵּנִיעַ הָרִאשׁוֹן   אֵל  עוֹלָמֵי עוֹלָמוֹת

וָיִשָּׁלַח יוֹנַת מָוֶת בְּאֶרֶץ אָבוֹת

אֶרֶץ אַבְרָהָם  יִצְחָק  יַעֲקֹב מֹשֶׁה  יְהוֹשֻׁעַ  יוֹסֵף  שָׁאוּל וְדָוִיד

אֶרֶץ  שָׂרָה  רָחֵל  לֵאָה וְרִבְקָה

אֶרֶץ קֹדֶשׁ אֶבֶן יְסוֹד

אֶרֶץ צִבְיוֹן

הָאָרֶץ הַיְּעוּדָה

אֶרֶץ סְגֻלָּה

אֶרֶץ אֶרֶץ שֶׁל טֶבַע בְּרִיאָה זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ

וַיְהִי צַלְמָוֶת נִיר צִיּוֹן עַל פְּנֵי מֵעַל אֶרֶץ תְּהוֹם

וּבְיוֹם הַהוּא בְּ-7.10.2023 בְּזָהוּר בֹּקֶר בָּרוֹא שַׁבְּתָא מַלְכוּתָא

דּוֹמַעַת מִיתָה עַל בֵּית נְהָרוֹת שַׁבָּת יִשְׂרָאֵל   בְּכִיּוֹת שַׁבְּתָא הַמָּוֶת

וַיִתְפַּלְּשׁוּ לְאֶרֶץ הַצְּבִי  בְּנֵי הַמָּוֶת  בְּנֵי הָרוּחַ הָרָעָה  בְּנֵי רִשְׁעָה  בְּנֵי חֹשֶׁךְ  בְּנֵי הַזָּדוֹן הַחֵטְא

וַיִכְתְּרוּ וַיֵחָרְבוּ בָּה כֹּל יְצִיר נִבְרָא קוֹל וכֹּל עוֹנוֹת חַי בְּגוּף וְלֵב אֱנוֹשׁ

וַיָסוּרוּ אֶל קוֹל יָה אוֹר נֶפֶשׁ הָרוּחַ הַיְּהוּדִית

וַיִרְצְחוּ וַיִפְשְׁעוּ  אַכְזָרִיּוּתָם

וַיִכְרְעוּ בָּהּ רֶשַׁע בַּהֲמִיּוּת אָדָם

וַאָנֹכִי הָאִירוּסא

בַּת אֲבִיר יַעֲקֹב

בַּת אָדָם וְחַוָּה

בַּת יִשְׂרָאֵל צִיּוֹן

בַּת הַאַהֲבָה

בַּת הַנְבִיאִים

בַּת הַשָּׁלוֹם

בַּת הַמִּדְבָּר

בַּת הַשֶּׁמֶשׁ

בַּת הַנֹּגַהּ

בַּת הַשָּׁמַיִם

בַּת הַיָּרֵחַ

בַּת הַכּוֹכָבִים

בַּת הַגֶּשֶׁם

בַּת הַחִטָּה

בַּת הַלַּיִל

בַּת הַחֹשֶׁן

בַּת כּוֹהֲנֵי עוֹלָמִים עוֹלָמוֹת

בַּת שׁוֹפְרֵי חַיִּים

בַּת הָאֱלוֹהִים

אַבִּיט דָּם דִּמְעוֹתַי

לְשָׁמֶיהָ פְּנֵי קֹדֶשׁ יָה הָאֱלוֹהִים

וַאֶפְצֹר

חַי יָה תְּחִנָּתִי

חַי יָה הַזִּיוָנִי

חַי יָה נִשְׁמָתִי

חַי יָה זִיוָנִי

חַי יָה גּוּפִי

חַי יָה לִבִּי

חַי יָה עַד שֶׁבּוּעָתִי

אֶל יוֹנַת יָה רוּחִין נֶצַח אַדְמַת חַי הַשָּׁלוֹם

       ' מספרי הרביעי שבכתובים '

      כל הזכויות שמורות למחברת

ציור וצילום: זהבה נטר

The voice of the Nile angels carrying the God of my body

Daughter of God /Iris Calif

God

King of the Angels of the World

Our Father in Heaven

Brave Yaakov

Lord of all deeds

In the light of the Nile Angels

The night is before his eyes

God’s bearing my body in front of the senior of the moon

And in the creation of my heart a spirit of love is written

Blessings of the daughter of God

Nude writing lyrical holy poets

Touching A vertical stack of sacred hymns

Kissing in front of heavenly things in paradise

And in the “Bible” that speaks of the honeycomb offering

The sun pours out lovers

A living soul grows

Holy silence kneels

An incarnation of an essential melody

The voice of my soul is buried in the dripstone of God

And it shall be called The splendid rain of the heavens

Of my poem And the Allowed in land

And in the fields of everlasting blossom

I’m the iris

Daughter of love

Human of Daughter

Daughter of life

Daughter of God
尼罗河的天使之声承载着我体内的上帝

上帝之女

上帝

世界天使之王

我们的天父

无畏的雅各布

万物之主

在尼罗河天使的光芒下

黑夜就在他眼前

上帝将我的身体托付给月老

在我的心中,创造爱之魂

写下上帝之女的祝福

裸体写作抒情的圣洁诗人

触摸一摞神圣的赞美诗

在天堂的美好事物前接吻

在《圣经》中提及的蜂巢祭品

太阳倾泻着情人

一颗鲜活的灵魂在生长

神圣的沉默跪着

本质旋律的化身

我灵魂的声音埋在上帝的滴水石之中

它将被称作我诗中绚丽的天雨

被允许盛开在大地

永恒的花田里

我是鸢尾花

爱之女

人类之女

生命之女

上帝之女

(张智 译;Tr. Zhang Zhi)

 

צילום: איריס כליף

" וַיְהִי קוֹל יְאוֹר מַּלְאָכִים נּוֹשֵׂא אֵל גּוּפִי "     

        בַּת אֱלֹהִים / איריס כליף       

אֱלוֹהַּ

הַשֵּׁם הַמְּפֹרָשׁ

מֶלֶךְ מַלְאָכַי עוֹלָם

אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם   אַבִּיר יַעֲקֹב

אֲדוֹן כָּל הַמַּעֲשִׂים

בִּיְאוֹר הַמַּלְאָכִים

הַלַּיִל מוֹלֵךְ עֵינָיו

נוֹשֵׂא אֵל גּוּפִי מוּל  בְּכוֹר יָרֵחַ

וּבִבְרֹא לִבִּי רוּחַ אַהֲבָה מַכְּתוּבָּה

מְבָרֶכֶת בַּת אֱלֹהִים

עֵירֻמָּה אָנֹכִי מְפַיֶּטֶת קָדָשִׁים

נוֹשֶׁקֶת לִפְנֵי אַרְעָא רְקִיעֵי דְּבָרִים

וּבְ"תָנַךְ" הַמִּדְבָּר מִנְחַת יְעָרִים

שֶׁמֶשׁ מַזִּילָה אֲהָבִים

נָבָה נֶפֶשׁ חַיַּי

שֶׁקֶט כּוֹרֵעַ שְׁכִינָה

גָּלוּם לַחַן יֵשׁוּתִי

סוֹפֵן קוֹל נְשִׁימָתִי בִּנְטִיף הָאֱלֹקוּת

וַיִּקְרָא הַגֶּשֶׁם הֶהָדוּר

וַיַּתִּיר אֶרֶץ שִׁירָתִי

וּבְכָרֵי נְצֹחַ עָלְמָא פָּרַח

אֲנִי הָאִירִיס

בַּת אַהֲבָה

בַּת הָאָדָם

בַּת

חַיִּים

בַּת  אֱלֹהִים  מתוך הספר 'בת אלוהים' הוצאת חדרים

The Human universal Flower Iris, of the Worlds of Peace

God

Our Father in Heaven

Lord of all the lands

Sovereign of all the Worlds

I’m naked from the flame of mysterious reds rivers heaven land Zion

As a human universal iris flower

I am breathing occult to the spirit of the whiteness virginity, pure dream

In the candlesticks of heaven’s living the halo of my burning purple Candle

As Iris, a human flower, am inflaming my fire goddess Worlds dance to a human Star Moon David in the land of Canaan

And in pure wilderness of human Eve, desert, ashes, days gather my promised land Life

And the holy tempest was purified

Kneeling in me world of love

Creates my Israel heart

To a Human Flower Iris,

In the eternity of the Spiri of Eternal universal World Peace.

'All the rights reserved to the author'

和平世界的鸢尾花遍布人间

上帝

我们的天父

万国之主

全世界的主宰

我赤身裸体,来自红色河流神秘的火焰,天堂之地锡安

作为遍布人间的鸢尾花

我呼吸着神秘的洁白童贞、纯真梦想之气

在天堂的烛台上,闪烁着我那紫烛的光环

如同鸢尾花,人性之花,在迦南的土地上,点燃了我的火之女神世界,为人形星月大卫而舞

在人类夏娃纯净的荒野、沙漠、灰烬,每日收集我生命的应许之地

神圣的风暴被净化

跪在我爱的世界里

将我的以色列之心

打造成人类的鸢尾花,

绽放于灵魂的永恒,为世界带来永久和平。

 

אִירוּס פֶּרַח אָדָם עוֹלָמֵי שָׁלוֹם  / איריס כליף

אֱלֹהַּ

אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם   אֲדוֹן כֹּל  הָאֲדָמָה

רִבּוֹן כֹּל הָעוֹלָמִים

אָנֹכִי הָעֲרֻמָּה מֵרָשׁוֹף עֲלוּמַת נְהָרוֹת צִיּוֹן שָׁמַיִם מְאֻדָּמִים

כְּאִירוּס פֶּרַח עוֹלָמֵי אָדָם נִטְמֶרֶת בִּנְשִׁימוֹתַי לִבְתוּלֵי רוּחַ לְבָנַת הַחֲלוֹם

בְּפָמוֹטֵי עֵדֶן סְגוֹל גַּן הַשָּׁמַיִם   הִלַּת חַי נֵרִי הַבּוֹעֵר

כְּאִירוּס פֶּרַח אָדָם  מְשַׁלְהֶבֶת אֵשׁ אֵלַת עוֹלָמוֹת מְחוֹלִי לִיצִיר כּוֹכַב כְּנַעַן יָּרֵחַ דָּוִיד

וּבְבַּר חַוָּה אָדָם הַמִּדְבָּר   אַפָּר וְיַמּוֹת מְאַסְּפִים  אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ חַיַּי

וְהַסַּעַר קָדוֹשׁ נִטְהַר קֹדֶשׁ

כּוֹרֵעַ בִּי עוֹלָם שֶׁל אַהֲבָה

בּוֹרֵא יִשְׂרָאֵל לִבִּי

לְאִירוּס פֶּרַח אָדָם

בַּנֵּצַח

עַד

רוּחוֹת

עוֹלָמֵי שָׁלוֹם

 ' מספרי הרביעי שבכתובים '

 כל הזכויות שמורות למחברת

צילום: איריס כליף

ד"ר גַ'אנְג גֵּ'י – נולד בעיר פיניקס שבמחוז בקסיאן שבמחוז סצ'ואן ב-1965, הוא משורר, מבקר, מתרגם ומוציא לאור חשוב בסין בת זמננו. שם העט שלו הוא דיאבלו, השם האנגלי הוא ארתור ג'אנג, ומקום אבותיו הוא Nan'an של העיר צ'ונגצ'ינג. הוא דוקטור לספרות והנשיא הנוכחי של המרכז הבינלאומי לתרגום ומחקר שירה, העורך הראשי של ביצוע רבעון השירה הבינלאומי (רב לשוני) והמהדורה האנגלית של שנתון לשירה עולמית, יועץ למרכז לגלובליזציה של שירה סינית של שפות זרות באוניברסיטת ננקאי.

את יצירותיו הספרותיות החל לפרסם  משנת  1986, מתוכן תורגמו יצירותיו  ליותר  מארבעים שפות זרות. הוא זכה אי פעם בפרסי ספרות מיוון, ברזיל, אמריקה, ישראל, צרפת, הודו, איטליה, אוסטריה, לבנון, מקדוניה, רוסיה, יפן, מצרים, בלגיה וארמניה.יצירותיו העיקריות כוללות אוספי שירה כגון RECEITA (פורטוגזית-אנגלית-סינית), SELECTED POEMS OF DIABLO (אנגלית), שירה מאת ZHANG ZHI (גרמנית-אנגלית-פורטוגזית), שירים נבחרים של דיאבלו (סינית-אנגלית), תמונת פאזל. של העולם (אלבנית), Feu Follet On Paper (ערבית), אֶרֶס (ערבית) ותמונת המראה של עיר הרפאים (סרבית), אוסף ביקורת שירה בשם סדרת מאמרים על משוררים סיניים אוונגרדיים, ותרגום שירה A & 1 הוא המייסד (אנגלית-סינית), שירים נבחרים של טארק סאמין (אנגלית-סינית), המאהב הסודי שלי, אתה (סינית) , ותירגם רומן НАЗОВИ ИМЯ БОГА (רוסית-סינית) ועוד. בנוסף, ערך שירים נבחרים של משוררים בינלאומיים עכשוויים (אנגלית-סינית), שירים סיניים חדשים נבחרים של המאה ה-20 (סינית-אנגלית), מילון של משוררים בינלאומיים עכשוויים (רב לשוני), ספר לימוד סינית-אנגלית 300 שירים סיניים חדשים (1917-2012), וקלסיקות עתיקות יומין · 300 שירים סיניים חדשים (1917-2016) וכו'

צילום: באדיבות איריס כליף

About the translator

Zhang Dan, born in Lvliang City, Shanxi Province, now a PhD candidate at Yangzhou University, holds a master degree at the School of Foreign Studies in Hebei Normal University. Her areas of research include British and American literature and literary translation. She has published many papers in journals like Foreign Language Education, Shandong Foreign Language Teaching, and Journal of Beijing International Studies University and so on. She has won many prizes in some national English competitions, including the Thirteenth Global “100 Translators” Translation Competition, the Third National College English Challenge Comprehensive Ability Competition, Vocabulary Competition and English Translation Competition, 2021 National College Students English Vocabulary Competition, 2021 National College Students English Translation Competition and other events.

译者简

张丹,山西吕梁人,河北师范大学硕士,扬州大学博士研究生,主要研究领域为英美文学、文学翻译。已在《外语教学》《山东外语教学》《北京第二外国语学院学报》等期刊发表多篇学术论文。在多项全国性英语竞赛中获得奖项,包括第十三届全球“百人百译”汉英翻译大赛、第三届全国高校英语挑战活动综合能力赛、词汇赛及英语翻译赛、2021年全国大学生英语词汇竞赛、2021年全国大学生英语翻译大赛等赛事

Israeli artist Zehava Neter painting: Israeli artist Zehava

Photography of the wedding dress: Or Loren

The model in all the paintings combined with the photography: the Israeli poet Iris Calif

 ציור משולב בצילום: האמנית זהבה נטר