עמוד הבית » מידע על ד"ר אירית שמשון » עמוד 12

מחברד"ר אירית שמשון

תרבות

זיכרונות מבית אימא רוסיה

פרסטרויקה (בניה מחדש) וגלסנוסט (פתיחות):
הם מושגי מפתח שהיוו אבני יסוד במשנתו של הנשיא גורבאצ׳וב לבניה מחדש של הכלכלה הרוסית ולפתיחות כלפי המערב.