עמוד הבית » מידע על ד"ר אירית שמשון

מחברד"ר אירית שמשון

תרבות

חליל הקסם – יומן מסע

מערכה ראשונה: בוקר שישי נראה לעיתים כמו כל יום בשבוע, אך בוקר שישי האחרון היה מעט שונה. מלכת הלילה פינתה זה עתה את מקומה. אחת משלוש מלוותיה עדיין...

תרבות

זיכרונות מבית אימא רוסיה

פרסטרויקה (בניה מחדש) וגלסנוסט (פתיחות):
הם מושגי מפתח שהיוו אבני יסוד במשנתו של הנשיא גורבאצ׳וב לבניה מחדש של הכלכלה הרוסית ולפתיחות כלפי המערב.